Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider en stage team
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort
 
Kick Off docenten/mentoren
27 oktober 2021

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond)
Eerste helft schooljaar

Leerlingvisitekaartjes gereed
1 april 2022

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
mei 2022

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
14 maart 2022
16.30 - 17.30 uur  
Locatie: online

Digimatch
week 12 en 13 - 1e Digimatchronde voor leerlingen
week 14           - Beroepsbeoefenaren ontvangen en reageren op Digimatch aanvragen
week 16 en 19 - 2e Digimatchronde voor leerlingen
week 20           - Beroepsbeoefenaren ontvangen en reageren op Digimatch aanvragen

Werkbezoeken Doe Dag
Donderdag 2 juni 2022
Bij de deelnemende bedrijven

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
juni 2022

Evaluatie en rapportage
juni 2022
 
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: