Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
26 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy ingegaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Ook wij hebben op papier gezet hoe VMBO On Stage hiermee omgaat: 

Bij aanmelding is het de bezoeker duidelijk welke gegevens worden verzameld (de bezoeker beantwoordt een aantal vragen) en met welk doel (deelname). Deze gegevens mogen niet voor een ander doel gebruikt worden. Voor vragen over onze werkwijze m.b.t. de AVG kan men contact opnemen met de lokale projectleiders. Klik hier voor het document.

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: